מרוקו 12 ימים של שכרון חושים

לילה ראשון: מלון אודיסה 

לילה שני: ריאד אסיללה

לילות שלישי ורביעי: ריאד אל מקאם פז שני לילות

לילות חמישי ושישי: מלון יסמינה שני לילות

לילה שביעי: מלון קסאלוקה

לילות שמיני תשיעי ועשירי: ריאד הסלאמה שלושה לילות