אצבע הגליל

בנים גבריות אטרקציות ואתגר

טיול חברים, הרבה פנאן, אוכל טעים, אטרקציות, משימות ניווט ומשחקי גבריות. נהנו ובכמויות