מנהיגות צעירה מד"א 15/07

יום משולב משימות העצמה ומנהיגות כהכשרה והכנה לאירגון

יום מורכב, מאות משתתפים מחולקים לקבוצות ועל המשתתפים לעבור מספר משימות ודיונים סביב הנושא, כאשר המטרה העיקרית היא לחנוך את הדור הבא להוביל את הצעירים, מנהיגות, מודלינג, אחריות.

היה מעניין מאוד ובהחלט בני נוער חדורי מוטיבציה להצליח.