הברכה על ההר

18/06/2019 סיור בשומרון

השומרונים- מסורות, תרבות מקומות קדושים.

הר גריזים "הר הברכה" 

תצפית על העיר שכם, מחנה בלאטה, קבר יוסף,